Disclaimer

Disclaimer

Strengers & Dubbers Fysiotherapeuten besteedt constante aandacht aan de informatie die op de website van Strengers & Dubbers Fysiotherapeuten wordt geplaatst. Desalniettemin kan Strengers & Dubbers Fysiotherapeutenniet garanderen dat deze informatie op het moment van raadplegen volledig en/of juist is. Dit geldt voor zowel de openbare pagina’s van de website en verwijzingen naar sites elders.

Strengers & Dubbers Fysiotherapeuten is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website of delen ervan te kunnen raadplegen.