CI (claudicatio intermittens)

CI (claudicatio intermittens)

Etalagebenen
Perifeer arterieel vaatlijden
of Claudicatio intermittens

Waarom deze drie namen?
Deze drie namen zijn bekend onder patiënten en behandelaars. De betekenissen zijn net iets anders, maar dekken de lading redelijk.

Waarom gespecialiseerde fysiotherapie voor het perifeer arterieel vaatlijden (PAV)?
Etalagebenen kunnen een forse input hebben op uw dagelijks bestaan. Kramp in de benen en pijn in de spieren beperken het lopen. Dit verdwijnt vaak na enige tijd stilstaan. Geleidelijk aan kan er een verslechtering ontstaan. Boodschappen doen, wandelen of een bergje op zijn activiteiten waar u steeds meer tegenop ziet. Gespecialiseerde therapie kan u helpen om deze klachten te verminderen.

Wat houdt gespecialiseerde therapie voor perifeer arterieel vaatlijden(PAV) in?
Onze fysiotherapeuten zijn opgeleid om patiënten met perifeer arterieel vaatlijden te behandelen. Daarom zijn wij aangesloten bij het “Chronisch Zorgnet”. Dit Chronisch Zorgnet is een landelijk opererend netwerk van fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in beweegtherapie en leefstijlbegeleiding.

De behandeling bestaat uit gesuperviseerde looptraining en leefstijlbegeleiding. De leefstijlbegeleiding heeft betrekking op de mogelijkheden die er zijn, om te komen tot een betere gezondheid. Roken, te weinig beweging en ongezonde voeding zijn de risicofactoren voor PAV.

Wat doet de fysiotherapeut?
In de eerste plaats zal de fysiotherapeut samen met u vaststellen wat uw vraag en uw verwachtingen zijn. Met een onderzoek en een voorlopige werkdiagnose gaan wij bekijken, wat voor u de beste weg is om de klachten te verminderen.

Helaas verloopt het herstel vaak via bergen en dalen. Dit is normaal. Het kost u inspanning om het doel te verwezenlijken. De behandelfrequentie in de eerste periode is 2 á 3x per week. Daarna neemt de frequentie geleidelijk af naar 1x per maand. Het kan zijn de gewenste resultaten niet worden behaald. In dat geval bespreken wij met de huisarts of vaatchirurg of er verdere diagnostiek noodzakelijk is.  Middels de ‘stepped care’ aanpak(zie figuur hieronder) ontvangt u een behandeling waarbij u niet zwaarder wordt belast dan strikt noodzakelijk. Er wordt gestart met de eenvoudigste interventie.