Revalidatie na Corona

Revalidatie na Corona

Als u corona heeft doorgemaakt dan kan het zijn dat u nog restklachten heeft. Deze klachten kunnen onder andere bestaan uit: vermoeidheid, benauwdheid, conditieverlies, spierzwakte, evenwichtsstoornissen, hoofdpijn, concentratieproblemen, slaapproblemen en pijn aan gewrichten en spieren. Deze klachten kunnen het functioneren in het dagelijks leven behoorlijk beperken. Het is daarom van belang om tijdig te starten met revalidatie om zo goed mogelijk te herstellen. Voor deze corona-revalidatie kunt u bij ons terecht.

Vergoeding voor fysiotherapie
Uw revalidatie wordt vergoed uit de basisverzekering, mits onderstaande voorwaarden gelden:
De huisarts of medisch specialist geeft een verwijzing voor fysiotherapie als hij vaststelt dat een patiënt deze zorg nodig heeft. Voor paramedische herstelzorg als fysiotherapie geldt dat er een periode van maximaal 6 maanden mag zitten tussen het einde van het acute infectiestadium van de COVID-19 en het moment van verwijzing. Na verwijzing moet de 1e behandelsessie binnen 1 maand plaatsvinden. Het is per patiënt verschillend hoeveel zorg en welke zorg er nodig is. Er is wel een maximum gesteld aan het aantal behandelingen waarvoor vergoeding geldt. Voor fysiotherapie is dat maximaal 50 behandelingen binnen een half jaar met de mogelijkheid op verlenging op aanvraag (met een nieuwe/tweede verwijzing van de huisarts of medisch specialist). Aangezien corona-revalidatie vanuit de basisverzekering wordt vergoed moet u nog wel rekening houden met uw eigen risico (va. €385,-).

Meer informatie hierover vindt u op de website van Zorginstituut Nederland:
https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/paramedische-herstelzorg-na-covid-19