SOLK en/of chronische pijn

SOLK en/of chronische pijn

Wordt u al geruime tijd belemmerd door onverklaarbare chronische pijn en/of vermoeidheid en lukt
het u maar niet om belangrijke activiteiten te doen? Dan kunt u bij ons terecht. Tijdens de eerste
afspraken maakt de fysiotherapeut, samen met u, een inschatting van uw fysieke mogelijkheden
en verkennen we uw persoonlijke doelstellingen. In deze begeleiding staat het verbeteren van uw
belastbaarheid c.q. conditie, en het meer op de achtergrond krijgen van de pijn, centraal. Het
uiteindelijke doel is dat de kwaliteit van uw leven er beter op wordt.